Informacja dot. projektu "Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020"

Burmistrz Libiąża Jacek Latko informuje, że samorząd Libiąża zakończył prace nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020” - najważniejszego dokumentu, który wskazuje główne kierunki rozwoju gminy na najbliższe siedem lat.

Niezwykle budującym jest fakt, że kilkuset Mieszkańców, a także przedstawicieli różnych podmiotów i organizacji wzięło udział w zorganizowanych warsztatach, konsultacjach, „Strategicznym Piątku” na targowisku miejskim i osobiście wypełniło ankiety, wskazując nam pożądane kierunki rozwoju gminy Libiąż.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu, którzy aktywnie włączyli się w ten proces. To przejaw dojrzałości samorządowej, postawy obywatelskiej, zainteresowania sprawami gminy. Tym bardziej, iż dokument posłuży tworzeniu projektów o środki pomocowe m.in. z Unii Europejskiej w nowym okresie programowania unijnego na lata 2014-2020" – podsumowuje Burmistrz Libiąża Jacek Latko.

 

Mieszkańcy zdecydowali, że celem podejmowanych w strategii działań będzie „Stworzenie miejsca bezpiecznego i przyjaznego Mieszkańcom, inwestorom i gościom, a także miejsca, w którym skutecznie realizuje się nowoczesne inwestycje i przedsięwzięcia”. W Libiążu utworzone zostaną nowe miejsca pracy w Specjalnej Strefie Gospodarczej na terenach po Ruchu II i przy ul. Wilczej oraz w Libiąsko – Chrzanowskiej Strefie Przemysłowej. Powstanie długo wyczekiwany żłobek, kino 3D, boisko typu Orlik na os. Flagówka, Plac Wodny dla dzieci na ośrodku rekreacyjnym przy ul. Piłsudskiego, mediateka – nowoczesna biblioteka miejska. Oddane zostaną mieszkania socjalne przy ul. Leśnej, wybudowane będą nowe parkingi: m.in.: przy Przedszkolu Samorządowym nr 2, na os. Flagówka. Zakończone zostaną remonty szkół i przedszkoli, świetlicy w Kosówkach, kontynuowana będzie budowa kanalizacji. Powstanie miejsce spotkań i odnowione centrum Żarek, szatnia sportowa dla LKS „Nadwiślanin” oraz Miasteczko Komunikacyjne w Gromcu. Prowadzone będą dalsze remonty dróg gminnych i powiatowych, chodników i oświetlenia, kontynuowane będzie zagospodarowanie ośrodka rekreacyjnego na Szyjkach. To tylko cześć zadań z obszernej listy przedsięwzięć nowej strategii. Zachęcamy Państwa do lektury „Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020” dostępnej na www.libiaz.pl.
 

Zobacz   projekt

"Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020"

  (tutaj)

   

Strona Urzędu Miejskiego w Libiążu, http://www.libiaz.pl/, http://www.libiaz.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=3437&lang=pl