Miło nam poinformować, że w dniu 15 października 2014 roku ruszyła realizacja programu „TRZEBINIA PRZYJAZNA RODZINIE”, w ramach którego członkowie trzebińskich rodzin wielodzietnych będą mogli korzystać z ulg w dostępie do różnych dóbr i usług. Jednocześnie zapraszamy kolejne trzebińskie firmy i instytucje do włączenia do programu „TRZEBINIA PRZYJAZNA RODZINIE”.

 

Szanowni Państwo!

 

Posiadanie licznej rodziny to wiele radości, ale też zwiększony wysiłek wychowania dzieci. Rodziny wielodzietne są w większości w znacznie trudniejszej sytuacji materialnej. Podstawowym celem programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” jest wspieranie modelu rodziny wielodzietnej w społeczeństwie, poprzez wzmocnienie kondycji finansowej rodzin wielodzietnych oraz ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do usług kultury, edukacji i sportu, a także innych dóbr i usług.

 

W ten sposób możemy wspólnie realizować naszą lokalną politykę prorodzinną, jednocześnie promując model rodziny wielodzietnej, a tym samym przeciwdziałać niekorzystnej sytuacji demograficznej w Gminie Trzebinia.

 

W związku z tym przedsięwzięciem, które znakomicie wpisuje się także w ogólnopolski nurt pomocy dużym rodzinom, pragnę Państwu zaproponować wspólne działania zmierzające do poszerzenia oferty Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”. Zaoferowane preferencje dla rodzin wielodzietnych stałyby się częścią Programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 

Jestem przekonany, że oferowanie zniżek lub innych preferencji dla rodzin wielodzietnych może zwiększyć rozpoznawalność i zainteresowanie Państwa działalnością, a co za tym idzie stwarza szansę zyskania prestiżu i zbudowania długotrwałych relacji z jej odbiorcami.

 

Dlatego zachęcam gorąco do przedstawienia swojej propozycji do Urzędu Miasta w Trzebini w celu przybliżenia szczegółów możliwej współpracy partnerskiej w ramach Programu.

 

Burmistrz Miasta Trzebini

Stanisław Szczurek

 

 

Aktualnie partnerami programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” są:

 

Trzebińskie Centrum Kultury

1. Zakres szczególnych uprawnień określa się następująco:

- 50% ulga dla dorosłych i dzieci na bilety wstępu na spektakle teatralne i koncerty organizowane przez TCK w Domu Kultury „Sokół” i Dworze Zieleniewskich.

- Bilety ulgowe dla całej rodziny do Kina „Sokół” wg obowiązującego aktualnie cennika.

- Zniżki dla dzieci i młodzieży do lat 19 za udział w płatnych zajęciach organizowanych w Domach Kultury TCK wg następującego algorytmu:

· Za pierwsze dziecko – zniżka 15%

· Za drugie dziecko – zniżka 20%

· Za trzecie dziecko – zniżka 25%

· Za czwarte dziecko – zniżka 30%

· Za kolejne dzieci – zniżka 35%

2. Ze szczególnych uprawnień może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej, o którym mowa w Programie „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 

Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o. o.

1. Zakres uprawnień obejmuje 40% rabatu na bilety.

Jednorazowy bilet wstępu obejmuje 70 min. pobytu na basenie (od przyłożenia zegarka do czytnika ,,wejście" do momentu rozliczenia w kasie). Po upływie 70 minut dopłata do usługi naliczana jest minutowo. Bilet na basen nie zawiera opłaty za korzystanie z sauny, która wynosi 0,40 zł. za minutę i jest płatna przy końcowym rozliczeniu.

2. Rabat na bilety nie obejmuje posiadaczy karnetów Krytej Pływalni i dotyczy tylko wejść gotówkowych.

3. Ze szczególnych uprawnień może korzystać każdy członek rodziny wielodzietnej, o którym mowa w Programie „Trzebinia Przyjazna Rodzinie”.

 

Dodatkowe informacje na temat programu „Trzebinia Przyjazna Rodzinie” można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 I piętro pokój nr 1, tel.: 32 71 11 051.

 

Fot.: Rynek w Trzebini.

 

15.10.2014

 

(RS)

 

 

 

Urząd Miasta Trzebinia, http://www.trzebinia.pl/, http://www.trzebinia.pl/aktualnosci/4772-ruszyla-realizacja-programu-trzebinia-przyjazna-rodzinie