Informacja dla pełnomocników Komitetów Wyborczych
Przyjmowanie przez Burmistrza Libiąża kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
mija w dniu 17 października 2014 roku, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, tj. o godz. 14.00.
 
 
Natomiast przyjmowanie kandydatów – przez Miejską Komisję Wyborczą – na burmistrza mija w dniu 17 października 2014 roku, o godz. 24.00. Miejsce zgłoszenia: Libiąż, ul. Makowa 2.

 

   

Strona Urzędu Miejskiego w Libiążu, http://www.libiaz.pl/, http://www.libiaz.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=3442&lang=pl