Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej na ul. Łąkowej w Libiążu
W Libiążu trwa realizacja znaczącej inwestycji mającej na celu poprawę infrastruktury wodociągowej. Przy ulicy Łąkowej rozpoczęto budowę nowej sieci rurociągów, która ma na celu zwiększenie dostępności i jakości dostaw wody dla mieszkańców.
  1. Prace obejmują instalację ponad 580 metrów rurociągu DN 110 PE.
  2. Dodatkowo zostanie położonych 60 metrów rurociągu DN 40 PE oraz 45 metrów DN 63 PE.
  3. Metoda bezwykopowa z użyciem wiertnicy HDD minimalizuje ingerencję w teren.
  4. Zakończenie prac zaplanowano na okres wakacyjny, co minimalizuje niedogodności dla mieszkańców.

W ramach projektu przewidziano także montaż czterech nadziemnych hydrantów, co zwiększy bezpieczeństwo pożarowe w rejonie ulicy Łąkowej. Dodatkowo, osiemnaście nowych przyłączy do budynków znacząco poprawi komfort użytkowania wody przez lokalnych mieszkańców.

Aktualizacja sieci wodociągowej to krok ku nowoczesności i niezawodności – inwestycja ta nie tylko polepszy jakość życia w Libiążu, ale również przyczyni się do zwiększenia efektywności zarządzania zasobami wodnymi w mieście.


Wodociągi Chrzanowskie