Policjanci z Chrzanowa edukują ukraińskich uchodźców o bezpieczeństwie
Chrzanowscy policjanci podjęli współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, aby edukować ukraińskich uchodźców na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi oraz obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Spotkanie odbyło się 14 maja i cieszyło się dużym zainteresowaniem.
  1. Edukacja na temat handlu ludźmi i nieuczciwych ofert pracy.
  2. Informacje o przepisach ruchu drogowego i wymianie prawa jazdy.
  3. Spotkania będą odbywać się co dwa miesiące.

14 maja chrzanowscy policjanci spotkali się z uchodźcami z Ukrainy, aby porozmawiać o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi oraz obowiązujących w Polsce przepisach ruchu drogowego. Wydarzenie, które miało miejsce w Powiatowym Urzędzie Pracy, było pierwszym z serii spotkań edukacyjnych tego typu.

Funkcjonariusze podkreślali, jak ważne jest rozpoznawanie nieuczciwych ofert pracy oraz jak przygotować się do wyjazdu za granicę. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia, że mogą stać się ofiarami przestępstwa. Policjanci przestrzegali przed przestępstwem handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa godzącej w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolność i godność ludzka.

Spotkanie w Urzędzie Pracy obejmowało również omówienie przepisów ruchu drogowego, które obowiązują w Polsce. Uchodźcy dowiedzieli się, jakie procedury muszą przejść, aby wymienić swoje prawo jazdy na polskie oraz jakie zasady obowiązują na polskich drogach. Informacje te były szczególnie cenne dla osób planujących dłuższy pobyt w Polsce.

Pierwsze spotkanie okazało się bardzo udane, a jego uczestnicy wyrazili duże zainteresowanie poruszanymi tematami. W związku z pozytywnym odzewem, spotkania edukacyjne będą organizowane regularnie co dwa miesiące. Na kolejne spotkania zaproszeni są nie tylko obywatele Ukrainy, ale również wszyscy mieszkańcy powiatu chrzanowskiego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa i przepisów prawnych.


Na podst. KPP w Chrzanowie