Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Małopolska Izba rolnicza zapraszają rolników Gminy Babice na szkolenie w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Rozkochowie.