Informacja dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że rolnicy którzy użytkują grunty o powierzchni mniejszej niż 10 hektarów i nie mają zmian w porównaniu z 2018 r., mogą w dniach od 15 lutego do 14 marca 2019 r. składać „Oświadczenie” o braku zmian, w Biurze Powiatowym ARiMR w Chrzanowie, ul. Fabryczna 16.

„Oświadczenie”, które składane jest tylko w wersji papierowej, zastępuje wniosek o płatność i można je złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę  lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - wówczas o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego. 
Po tym terminie, od 15 marca do 15 maja 2019 r. będzie można składać tylko wnioski w formie elektronicznej 
w aplikacji eWniosekPlus.

Jednocześnie informujemy, że grunty w Gminie Alwernia w miejscowościach: Mirów, Nieporaz, Okleśna, Podłęże i Żródła zostały zakwalifikowane do ONW czyli obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi specyficznymi utrudnieniami, za co przysługuje dodatkowa dopłata i rolnicy deklarujący działki w tych miejscowościach składają wnioski w aplikacji eWniosekPlus od 15 marca do 15 maja 2019 r. 
W Biurze Powiatowym ARiMR w Chrzanowie będą uruchomione stanowiska komputerowe, na których pracownicy ARiMR będą udzielać pomocy technicznej w wypełnianiu wniosków.

Informacje: tel. 32 678 59 88  lub  32 620 12 70 oraz na stronie internetowej ARiMR  www.arimr.gov.pl
                              
Zapraszamy do Biura Powiatowego ARiMR  w Chrzanowie, ul. Fabryczna 16