Wójt Gminy Babice zaprasza do składania ofert na sprzedaż drewna