Burmistrz Miasta Trzebini zaprasza na konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini, które odbędą się w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2022 r.

wazna informacja

Konsultacje obejmują:

  • konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,
  • zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji w punkcie konsultacyjnym.

Zakres konsultacji obejmuje cały obszar objęty planem, jednak w zakresie zmian dotyczących wyłącznie części tekstowej. Zmiany te obejmują:

  • definicję wysokości zabudowy;
  • zapisów w zakresie zasad zagospodarowania dla terenów publicznych ciągów pieszo-rowerowych oraz publicznych ciągów pieszo-jezdnych;
  • zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Punkt konsultacyjny znajdować się będzie w budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 12 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki w godzinach od 900 – 1300.

Projekt planu dostępny będzie od dnia 22 czerwca br. na stronie internetowej urzędu www.trzebinia.pl, podstrona → Zagospodarowanie przestrzenne → Plan zagospodarowania przestrzennego → Konsultacje projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w terminie w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2022r. pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres konsultacje. document.getElementById('cloakd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d = 'konsultacje.plany' + '@'; addyd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d = addyd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl'; var addy_textd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d = 'konsultacje.';document.getElementById('cloakd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d').innerHTML += ''+addy_textd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d+'<\/a>'; plany document.getElementById('cloakd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d = 'konsultacje.plany' + '@'; addyd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d = addyd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl'; var addy_textd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d = 'konsultacje.';document.getElementById('cloakd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d').innerHTML += ''+addy_textd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d+'<\/a>'; @um.trzebinia.pl document.getElementById('cloakd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d = 'konsultacje.plany' + '@'; addyd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d = addyd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl'; var addy_textd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d = 'konsultacje.';document.getElementById('cloakd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d').innerHTML += ''+addy_textd57af28aec3711ca5274048d3b6ec68d+'<\/a>'; wpisując tytuł wiadomości KONSULTACJE-ZMIANA PLAN POŁUDNIE.

Więcej informacji: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini ul. Narutowicza 10.

Osoby do kontaktu: Ewa Jaśko (tel. 32 711 10 49), Żaneta Romanowska (tel. 32 7111 10 61).

Zapraszam do udziału w konsultacjach

Burmistrz Miasta Trzebini