30 czerwca mija termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). To obowiązek każdego właściciela lub zarządcy budynku. Do tej pory wypełnione druki złożono na 33 proc. istniejących w gminie obiektów mieszkalnych.

 

2022 plakat CEEB na www

Obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wszedł w życie 1 lipca 2021 roku. Właściciel (lub zarządca) budynku ma na to 12 miesięcy. Dotyczy to jednak wyłącznie istniejących obiektów. W przypadku nowo wybudowanych, termin jest dużo krótszy i wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do CEEB, obejmuje m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne.

Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza. To narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych. W bazie znajdują się również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw mają właściciele i zarządcy budynków. Jeśli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła, np. piec węglowy, to złożenie deklaracji należy do zadań właściciela. Jeśli natomiast budynek ogrzewa ciepło ze wspólnego źródła, deklarację powinna złożyć spółdzielnia.

Deklaracje można składać:

  1. w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Umożliwia oszczędność czasu i pieniędzy, wniosek można złożyć bez konieczności wychodzenia z domu.
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Trzebini (dla budynków zlokalizowanych w gminie Trzebinia).

Jakie informacje zawiera deklaracja?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracja zawiera:
1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5. adres e-mail (opcjonalnie).

Deklaracje, złożone w formie papierowej, urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu. Na wprowadzenie danych z deklaracji dostarczonej do urzędu w formie papierowej dla budynków już istniejących, ma 6 miesięcy. W przypadku nowo powstałych budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca, na wprowadzenie danych z deklaracji papierowej do systemu ma 30 dni.

Więcej informacji o CEEB.