Nabór do projektu "Jeżdżę z głową"

Nauka jazdy na nartach dzieci i młodzieży - Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 8 lutego 2019 roku.

Burmistrz Gminy Alwernia Pani Beata Nadzieja-Szpila zaprasza uczniów klas III gimnazjalnej, VIII oraz VII szkół podstawowych z terenu Gminy Alwernia do udziału w projekcie ,,Jeżdżę z głową„ realizowanym w 2019 roku przez Gminę Alwernia w ramach zadania: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć jazdy na nartach dla uczniów nieumiejących jeździć na nartach, w okresie od dnia 23 lutego 2019 roku do dnia 29 marca 2019 r. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 wyjazdów czterogodzinnych (po 60 minut) lekcji nauki jazdy na nartach dla każdego uczestnika, która zrealizowana zostanie w grupach, w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wykwalifikowanych instruktorów, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu zajęć. Wyjazdy mogą odbywać się w dni powszechne oraz w soboty i niedzielę.

Miejsce realizacji projektu: Czarny Groń sp.z o.o. sp.k., Osiedle Praciaki 91, 34-125 Rzyki.

 W ramach projektu, uczniowie będą mieli zagwarantowany:

 1. wynajem obiektu,
 2. wypożyczenie sprzętu narciarskiego niezbędnego do realizacji projektu z wiązaniami: buty, kijki, kask, ochraniacze itp.),
 3. instruktora,
 4. opiekę wychowawców w czasie transportu,
 5. transport od miejsca zbiórki do miejsca realizacji projektu i z powrotem,
 6. ubezpieczenie.

 Opłata rodziców za udział dziecka w projekcie wynosi 100 zł. Rodzic uiszcza opłatę dopiero po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu –- w terminie do 3 dni od dnia zakwalifikowania się uczestnika do projektu.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 8 lutego 2019 roku, z możliwością przedłużenia tego okresu, w celu osiągnięcia założonej liczby Uczestników.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie do dnia 8 lutego 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Alwerni (I piętro - dziennik podawczy).

W wyniku rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 100 uczestników, na listę podstawową. Zgłoszenia na listę podstawową będą przyjmowane do momentu uzyskania wymaganej liczby uczestników. O zakwalifikowaniu do Projektu decydować będzie data złożenia dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów na Uczestników Projektu niż 100 miejsc, stworzona zostanie lista rezerwowa Uczestników Projektu, wg kolejności zgłoszeń.

Niezbędne dokumenty:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa  w projekcie ,, Jeżdżę z głową”

Załączniki:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Jeżdżę z głową”.
 2. Oświadczenie uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Oświadczenie uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
 4. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego uczestnika projektu „Jeżdżę z głową” o braku przeciwskazań do nauki jazdy na nartach.
 5. Usprawiedliwienie nieobecności uczestnika projektu „Jeżdżę z głową”.
 6. Oświadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie „Jeżdżę z głową”.
Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.