Konsultacje społeczne ws. ochrony przed hałasem w Małopolsce rozpoczęte
W Małopolsce ruszają konsultacje społeczne dotyczące nowego Programu ochrony środowiska przed hałasem. Inicjatywa, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, zakłada szereg działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia akustycznego.
  1. Program ochrony środowiska przed hałasem ma na celu redukcję hałasu przekraczającego normy oraz utrzymanie odpowiednich warunków akustycznych na terenach, które nie są narażone na nadmierne zanieczyszczenie dźwiękowe.
  2. Konsultacje społeczne potrwają do 25 kwietnia 2024 roku – mieszkańcy mogą składać swoje uwagi i wnioski.
  3. Dokumenty projektowe są dostępne do wglądu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz online.
  4. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00 w Hotelu Polonez w Krakowie.

Program, który jest obecnie przedmiotem konsultacji, obejmuje między innymi obszar Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice. Marszałek Województwa Małopolskiego podkreśla, że wszelkie działania są skierowane nie tylko na ograniczenie hałasu, ale również na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Spotkanie konsultacyjne stanowi doskonałą okazję do bezpośredniej dyskusji na temat przyszłych działań i wpływu programu na codzienne życie w Małopolsce.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach i spotkaniu. To ważny krok w kierunku lepszej przyszłości naszego środowiska akustycznego.


UM Trzebinia