Pismo Marszałka województwa małoposkiego w sprawie tzw. "opłaty marszałkowskiej" za składowanie odpadów komunalnych