Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 29 września 2021 r. (środa) o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się XL sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mętkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Babice oraz zmiany nazwy i statutu GZOSIP w Babicach.
8. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Babicach za rok 2020.
9. Informacja oświatowa za rok szkolny 2020/2021.
10. Sprawozdanie Wójta z działalności za ostatni okres.
11. Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy Babice.