Finał IX Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

W poniedziałek 10 grudnia br. w Centrum Kongresowym ICE  w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom IX Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.   

Urozmaiceniem wieczoru był występ Zespołu KOMBI KRÓLOWIE ŻYCIA.

Podczas gali wyróżnieni zostali zwycięzcy konkursu:

I miejsce zdobyła  Szkoła Podstawowa im. I. Fika  w  Przeciszowie –  powiat oświęcimski – liczba zdobytych punktów – 1865 NAGRODA 10 tys. zł

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Mniszowie – powiat proszowicki – liczba zdobytych punktów – 1570 NAGRODA 8 tys. zł

III miejsce zdobyła  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu − powiat  wadowicki - liczba zdobytych punktów – 1310 NAGRODA 7 tys. zł

Nagrody wręczali zaproszeni gościeBarbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Marek Dworak – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, insp. Piotr Owsiewski – Zastępca Dyrektora Biura Ruchu Drogowego KGP, insp. Mariusz Ciarka - Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji, mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, podinsp. Krzysztof Dymura – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Monika Kolasa – Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego   w Krakowie, Jacek Zalewski Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Bernard Karasiewicz – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie, Wiesław Kądziołka – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Marek Sułek – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Marcin Koczyba – Redaktor Radia Kraków, Katarzyna Dobrzańska – Junco - Prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Szkoły, które zajęły miejsca od IV do X otrzymały czeki pieniężne oraz  dyplomy potwierdzające uczestnictwo w IX Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Dyplomy grawerowane otrzymały także najlepsze szkoły w każdym powiecie.

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali: Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty,  Marek Dworak – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. Każdy w swoim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie konkursu na rzecz bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Tegoroczna akcja odblaskowa już po raz dziewiąty przybrała formę konkursu pn. „Odblaskowa szkoła” skierowanego do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego.

Do konkursu zgłosiło się 340 szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Dzięki tej inicjatywie na początku bieżącego roku szkolnego na terenie 

Małopolski w kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych ponad 50 tys. uczniów. Odbyło się szereg imprez promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ponadto na stronach internetowych szkół, gmin, oraz na gazetkach szkolnych ukazały się publikacje i zdjęcia na temat akcji. Promocja akcji miała również swój oddźwięk w mediach lokalnych, w mediach ogólnowojewódzkich, w mediach ogólnopolskich. W sumie ukazało się ponad 2 tys. publikacji promujących korzystanie z elementów odblaskowych. Uczniowie prawie we wszystkich szkołach, które przystąpiły do konkursu wykazali się w licznych konkursach wiedzy i plastycznych o tematyce bezpieczeństwa na drodze.

Organizatorami tej akcji byli: Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Radio Kraków.

Celem akcji było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych,  lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Ponadto założeniem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku korzystania przez pieszych z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.