Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Tel. 32 625 00 00
Fax. 32 625 83 44