25. lutego mija rocznica śmierci ś.p Adama Adamczyka, wieloletniego gospodarza naszej gminy, który większość swojego życia poświęcił pracy dla Trzebini i jej Mieszkańców.

A Adamczyk

Adam Adamczyk urodził się 13 września 1947 r. w Chrzanowie. Od urodzenia był mieszkańcem gminy Trzebinia. W roku 1979 ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. Posiadał także uprawnienia pedagogiczne, budowlane oraz tytuł licencjonowanego zarządcy nieruchomości.

Pierwszy raz burmistrzem został w 1998 roku. Gminą rządził trzy kolejne kadencje, łącznie przez 12 lat, w 2014 r. ponownie objął funkcję burmistrza.

Adam Adamczyk miał ogromne doświadczenie w pracy w samorządzie, często wychodził z inicjatywą, gdy trzeba było wspólnie z innymi gminami i powiatem zrealizować jakieś zadanie. Jeśli postawił sobie jakiś cel, to dążył do jego realizacji. Był zdolnym organizatorem i skutecznym samorządowcem. Cechowała go duża charyzma, temperament i energia do działania - tak zapamiętali A. Adamczyka współpracownicy.

Był osobą otwartą na ludzi i ich problemy, zawsze chętnie ich wysłuchiwał i szukał rozwiązania. Uczulał urzędników, że pracują dla mieszkańców i powinni im pomagać. Zarówno dla siebie, jak i swoich współpracowników wysoko ustawiał poprzeczkę. Był wymagającym szefem i jednocześnie moim przewodnikiem po sprawach samorządu - wspomina Burmistrz Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk.

 

25 lutego 2019 r. w I rocznicę śmierci odprawiona zostanie msza święta o godz. 7.00 w Bazylice Mniejszej w Trzebini.