Konkurs „Policjanci w służbie historii”

Instytut Pamięci Narodowej oraz Komenda Główna Policji po raz trzeci zaprosili uczniów szkół ponadgimnazjalnych z policyjnych klas mundurowych do udziału w konkursie „Policjanci w służbie historii”. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczypospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę państwa polskiego, przywoływanie z kart historii sylwetek policjantów, którzy polegli na posterunku strzegąc bezpieczeństwa i porządku.

Do konkursu zgłosił się Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych z Trzebini. Kilkuosobowy zespół z klasy policyjnej, w której programy nauczania rozszerzone są o przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, pod opieką mgr Katarzyny Herbik mają do wykonania 3 zadania:

• odnalezienie w swojej okolicy i opisanie miejsca pamięci związanego z wkładem polskich policjantów w chlubne karty polskiej historii

• nagranie filmu (1,5-3 min) prezentującego sylwetkę policjanta związanego z tym miejscem pamięci, którego postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom

• zorganizowanie „żywej lekcji historii” dla swoich rówieśników lub uczniów młodszych, prezentującej historię tego miejsca oraz sylwetkę policjanta

18.02. b.r. w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej IPN w Krakowie uczniowie z technikum z Trzebini wzięli udział w warsztatach przygotowujących do konkursu "Policjanci w służbie narodu", na których mieli możliwość zapoznania się z historią formowania struktur Policji od czasu odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r.