Spotkanie przedwyborcze w Alwerni

Przewodniczący Zarządu Miasta Alwernia zaprasza Mieszkańców Miasta Alwernia  w dniu 26 marca 2019 r. tj. wtorek o godz. 17 na Zebranie Miejskie.

O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczący Zarządu Miasta Alwernia zaprasza Mieszkańców Miasta Alwernia w dniu 26 marca 2019 r. tj. wtorek o godz. 1700 na Zebranie Miejskie, które odbędzie się w sali Nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7 w związku z wyborami do organów Miasta Alwernia.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego Zebrania.
  2. Wybór protokolanta Zebrania.
  3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej o sposobie zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Miasta i Członków Zarządu Miasta Alwernia.
  6. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Miasta Alwernia.
  7. Zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu Miasta Alwernia.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zarządu Miasta Alwernia

/-/ Marek Zieliński