Wybory na Sołtysów i do Rad Sołeckich

24 lutego 2019r. odbędą się w Gminie Alwernia wybory na Sołtysów i do Rad Sołeckich. Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów w poszczególnych sołectwach.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w wyborach.

Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana na liście kandydatów do Rady Sołeckiej w Porębie Żegoty. Pani Ewa Jakóbik złożyła rezygnację z kandydowania.