Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty poziomu wód w regionie
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia. Intensywne opady deszczu mogą spowodować gwałtowne wzrosty poziomu wody i miejscowe podtopienia w regionie. Mieszkańcy powinni być szczególnie ostrożni i śledzić komunikaty pogodowe.
  1. Gwałtowne wzrosty poziomu wody na mniejszych rzekach.
  2. Możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.
  3. Prognozy dotyczą zlewni dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy i Strwiąża.
  4. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 04:00 dnia 11.06.2024 r.

Na dzień 10 czerwca 2024 roku, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia. Od godziny 08:00 tego dnia, prognozowane są intensywne opady deszczu, które mogą skutkować gwałtownymi wzrostami poziomu wody w zlewniach dopływów Wisły oraz Czarnej Orawy i Strwiąża.

Obszary, które mogą być szczególnie dotknięte, to te zlokalizowane w województwach małopolskim, podkarpackim oraz śląskim. W tych rejonach, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, istnieje ryzyko podtopień. Warto zaznaczyć, że w obszarach kontrolowanych, w przypadku szczególnie intensywnych opadów, możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych, a nawet krótkotrwałe osiągnięcie poziomów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk ocenia się na 80%. Mieszkańcy powinni być przygotowani na ewentualne zagrożenia i śledzić na bieżąco prognozy oraz komunikaty pogodowe. Informacje te pochodzą z Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB w Krakowie.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 04:00 dnia 11 czerwca 2024 roku. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach narażonych na intensywne opady deszczu. W miarę możliwości należy unikać przebywania w pobliżu rzek oraz terenów nisko położonych, które mogą być najbardziej podatne na podtopienia.

Bądźmy czujni i dbajmy o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych bliskich. Regularne monitorowanie sytuacji może pomóc uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek związanych ze zmiennymi warunkami pogodowymi.


Wg inf z: PCZK