Konsultacje dotyczące przestrzeni w Górach Luszowskich już 6 marca - zaproszenie UM Trzebini
Wizja przyszłości Gór Luszowskich w rękach mieszkańców – nadchodzi decydujące spotkanie. W najbliższą środę, 6 marca, społeczność lokalna będzie miała okazję zaprezentować i omówić swoje idee dotyczące planów zagospodarowania ważnej przestrzeni w ich okolicy. To szansa na realny wpływ na przyszły kształt terenów zielonych, które stanowią bezpośrednie otoczenie dla wielu z nas.
  1. W środę, 6 marca odbędzie się spotkanie konsultacyjne, mające na celu omówienie projektów zagospodarowania 27 ha ziemi w Górach Luszowskich, nabytej przez Gminę.
  2. Spotkanie jest drugim etapem konsultacji, mających na celu zaprezentowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu.
  3. Projektanci przedstawią dwa warianty koncepcji, wraz z uzasadnieniem i odpowiedzą na wcześniej złożone wnioski.
  4. Pierwsze spotkanie konsultacyjne miało miejsce 15 lutego, gdzie mieszkańcy mieli okazję po raz pierwszy podzielić się swoimi pomysłami.
  5. Osoby mieszkające szczególnie na osiedlach Siersza i Gaj są zapraszane do udziału w spotkaniu, jako że to ich najbliższe otoczenie najbardziej ucierpiało z powodu pogórniczych zapadlisk.

Mieszkańcy Gór Luszowskich stoją przed niepowtarzalną okazją, aby swoimi pomysłami i wizją wpłynąć na przyszły wygląd i funkcjonowanie ich bezpośredniego otoczenia. Teren o łącznej powierzchni 40 ha, obejmujący zarówno działkę nabytą od Skarbu Państwa, jak i przyległe tereny, staje się płótnem, na którym lokalna społeczność może malować obraz przyszłości. To nie tylko kwestia estetyki, ale również przestrzeni publicznej, która ma służyć wszystkim mieszkańcom.

Poprzednie spotkanie, które odbyło się 15 lutego, zainicjowało ten proces partycypacyjny, a teraz nadeszła pora na głębsze dyskusje i konkretne propozycje. Warto podkreślić, że głos mieszkańców ma tutaj kluczowe znaczenie - to przede wszystkim ich pomysły i oczekiwania mają kształtować finalny projekt zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie 6 marca będzie więc ważnym etapem, podczas którego zaprezentowane zostaną warianty koncepcji, uwzględniające dotychczasowe wnioski i sugestie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, szczególnie z osiedli Siersza i Gaj, do aktywnego udziału w spotkaniu. To okazja, by mieć realny wpływ na przemiany w najbliższym otoczeniu, ale również by zadbać o interesy swojej społeczności. Warto przyjść, wysłuchać propozycji, zadać pytania i wyrazić swoje zdanie. Wasze pomysły i opinie są dla nas cenne i będą miały wpływ na ostateczny kształt projektu.


Według informacji z: Urząd Miasta w Trzebini