PCZK Chrzanów: Aktualne informacje o wstrząsach 28 lutego
Ziemia pod Chrzanowem niestabilna – seria wstrząsów odczuwalna w regionie. Mieszkańcy oraz służby monitorują sytuację.
  1. 27 lutego o 16:08 zarejestrowano wstrząs o energii 1 x 105J i magnitudzie 1,68 w skali Richtera.
  2. 28 lutego o 6:50 doszło do kolejnego wstrząsu, tym razem o energii 3 x 106J i magnitudzie 2,46.
  3. 28 lutego o 6:52 zanotowano wstrząs o energii 1 x 106J i magnitudzie 2,21.
  4. Źródłem wstrząsów okazał się obszar górniczy ZG "Janina" w Libiążu.
  5. Informacje potwierdzone przez Główny Instytut Górniczy w Katowicach.

W ostatnich dniach mieszkańcy powiatu chrzanowskiego doświadczyli serii niepokojących wstrząsów, które zmusiły wielu do zastanowienia nad bezpieczeństwem ich domostw. Ostatnie doniesienia z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach rzucają światło na przyczyny i skalę zjawiska.

Zapisy sejsmografów nie pozostawiają wątpliwości: począwszy od 27 lutego, ziemia pod Chrzanowem i okolicznymi miejscowościami zatrzęsła się trzykrotnie. Pierwszy z tych wstrząsów, o energii porównywalnej do wybuchu niewielkiej bomby, zarejestrowano w przeddzień, tuż po południu. Następnego dnia, tuż przed świtem, nastąpiły dwa kolejne, z których każdy był odczuwalny nie tylko dla precyzyjnych przyrządów, ale także dla mieszkańców.

Warto zaznaczyć, że źródło tych niepokojących zdarzeń leży głęboko pod ziemią, w rejonie działalności górniczej ZG "Janina" w Libiążu. To przypomnienie, że prace wydobywcze, choć niezbędne dla gospodarki regionu, niosą za sobą ryzyko geologiczne, z którym współczesna nauka i technologia muszą się mierzyć.

W obliczu tych wydarzeń, mieszkańcy oraz lokalne służby pozostają w gotowości, monitorując sytuację oraz ewentualne dalsze rozwoje sytuacji. Wspólne wysiłki oraz ścisła współpraca z instytucjami naukowymi, takimi jak Główny Instytut Górniczy, są kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju w regionie.


Na podstawie: PCZK