PCZK Chrzanów raportuje: Wstrząsy w regionie z 27 lutego 2024 roku
Mieszkańcy Chrzanowa i okolic mogli ostatnio odczuć pod swoimi stopami niepokojące drgania. Zjawiska te, jak się okazuje, mają swoje źródło w przestrzeniach górniczych. Ostatnie doniesienia z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach rzucają światło na przyczyny tych zjawisk.
  1. 26 lutego 2024 roku, dokładnie o 17:41, zarejestrowano pierwszy wstrząs o energii 9 x 106J i magnitudzie 2,71 w skali Richtera.
  2. Kolejny wstrząs nastąpił w nocy, 27 lutego o 3:26, tym razem z energią o wiele mniejszą - 1 x 105J i magnitudą 1,68 w skali Richtera.
  3. Oba zjawiska miały miejsce w obszarze górniczym ZG "Janina" w Libiążu.
  4. Informacje te pochodzą bezpośrednio z zakładu Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach.

Obserwacje te wskazują na aktywność sejsmiczną związaną z działalnością górniczą w regionie. Podziemne echoskopy, jakie wywołują te wstrząsy, są dla mieszkańców zarówno źródłem zaniepokojenia, jak i przypomnieniem o dynamicznie zmieniającym się podłożu, na którym budują swoje życie. Zjawiska te stanowią dla nas przestrogi, ale także ważne dane, które pomagają naukowcom i specjalistom z zakresu zarządzania kryzysowego w monitorowaniu i przewidywaniu przyszłych wydarzeń sejsmicznych. Warto zauważyć, że intensywność tych wstrząsów, choć odczuwalna, nie osiągnęła poziomu, który mógłby spowodować większe zniszczenia czy zagrożenie dla mieszkańców.

Dzięki współpracy z ekspertami z Głównego Instytutu Górniczego, lokalne służby zarządzania kryzysowego są w stanie nie tylko szybko reagować na takie zdarzenia, ale również informować społeczność o potencjalnych zagrożeniach i sposobach minimalizowania ryzyka. To pokazuje, jak ważna jest ciągła komunikacja między instytucjami naukowymi a lokalnymi władzami oraz mieszkańcami.

Podsumowując, choć zjawiska sejsmiczne w regionie nie są rzadkością, dzięki bieżącym badaniom i monitorowaniu, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć ich naturę i przewidywać przyszłe wystąpienia. Takie informacje są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców Chrzanowa i okolic.


Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego