Urząd Miasta w Trzebini ogłasza: Przebudowa ul. Robotniczej za pół miliona złotych!
Transformacja ul. Robotniczej w Trzebini nabiera tempa dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu. W dniu, który zapisuje się w kalendarzu jako rzadkie wydarzenie - 29 lutego, został podpisany kluczowy dokument, który zapowiada nowy rozdział dla tej części miasta.
  1. Burmistrz Jarosław Okoczuk i wojewoda Krzysztof Jan Klęczar zawarli umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Robotniczej, kluczowej dla osiedla Siersza.
  2. 530 747 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało przyznane na realizację projektu o łącznej wartości szacowanej na około 671 tys. zł.
  3. Prace budowlane mają się rozpocząć w tym roku i obejmą odcinek od skrzyżowania z ul. Ciężkowicką do końca zabudowań.
  4. Wojewoda podkreślił strategiczne znaczenie remontowanych dróg dla lokalnej społeczności.
  5. Przypomniano również o ubiegłorocznych sukcesach Gminy w pozyskiwaniu środków na modernizację infrastruktury drogowej.

W ostatnich latach mieszkańcy Trzebini mogli obserwować znaczące zmiany w infrastrukturze drogowej miasta. Dzięki skutecznym działaniom Urzędu Miasta, kolejne projekty remontowe nie tylko poprawiają bezpieczeństwo i komfort jazdy, ale również estetykę okolicy. Najnowszym przedsięwzięciem, które cieszy się dużym zainteresowaniem i poparciem społeczności lokalnej, jest przebudowa ul. Robotniczej na osiedlu Siersza.

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, podczas uroczystości podpisania umowy, wyraził zadowolenie z kolejnego etapu współpracy na rzecz poprawy infrastruktury drogowej: - Drogi, na remont bądź przebudowę których przekazujemy pieniądze, to drogi strategiczne. Właśnie stan dróg gminnych czy powiatowych to temat niemal każdego zebrania wiejskiego, niemal każdej publicznej dyskusji, bo korzystamy z nich wszyscy i oczekujemy, by były wyremontowane. Ta inwestycja jest kolejnym krokiem w realizacji planu modernizacji dróg, który ma na celu nie tylko ułatwienie codziennego życia mieszkańców, ale także przyciągnięcie nowych inwestorów i turystów do miasta.

Kwota ponad pół miliona złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest potwierdzeniem, że Trzebinia skutecznie wykorzystuje dostępne środki na rozwój lokalnej infrastruktury. Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy miasto z powodzeniem ubiega się o finansowanie zewnętrzne. W ubiegłym roku, dzięki podobnym inicjatywom, udało się zrealizować remonty kilku innych ważnych arterii komunikacyjnych, co znacznie poprawiło ogólną jakość życia w regionie.

Planowana przebudowa ul. Robotniczej stanowi więc nie tylko odpowiedź na bieżące potrzeby mieszkańców, ale także inwestycję w przyszłość Trzebini. Z niecierpliwością czekamy na dalsze informacje dotyczące postępów w realizacji tego ambitnego projektu.


Według informacji z: Urząd Miasta w Trzebini