http://www.radio.lublin.pl/imgs_upload2/2010lipiecFOTO/woda_kran_nie_ma.jpg

Na początku września po wykryciu nieprawidłowości w trakcie badań jakości wody dla chrzanowskiego os. Kąty oraz ul. Krakowskiej w Jaworznie zwiększono częstotliwość jej analiz w laboratoriach. Jednak jak się okazuje w Jaworznie po raz kolejny wykryto wysokie stężenie bakterii coli w wodzie dostarczanej z Chrzanowa.

Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji mieszczącego się przy ulicy Jesiennej w Jaworznie stwierdziło wysoką zawartość bakterii typu coli, w wodzie dostarczanej przez chrzanowskie RPWiK. Sytuacja ulega powtórce i tak jak na początku września mamy do czynienia ze skażeniem wody. Tym razem mieszkańcy jaworznickiej dzielnicy Koźmin zostali ostrzeżeni, że woda nadaje się tylko i wyłącznie do celów sanitarnych. Zarządzono płukanie sieci wodociągowej. Mieszkańcy otrzymują wodę beczkowozami, zaś dostawca feralnej wody został wezwany do złożenia wyjaśnień oraz doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm. O całej sprawie informowaliśmy na początku września w artykule "Czy wiesz jaką wodę pijesz?" oraz "Będą pozwy sądowe..."

AKTUALIZACJA; poniedziałek 4 października 2010 13:00
MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie poinformowało, że na podstawie analiz laboratoryjnych wykonanych przez Certyfikowane Laboratorium Spółki stwierdzono, że woda pitna dostarczana przez RPWiK Chrzanów dla dzielnicy jaworznickiej Koźmin spełnia wymagania jakościowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.