Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów, zabudowanych na cele mieszkaniowe, przekształca się w prawa własności tych gruntów.

herb TRZEBINI

Zmiana nastąpiła automatycznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – ww. ustawa weszła w życie 5 października 2018 r. (zobacz pełną treść tej ustawy).

 

Jakich nieruchomości dotyczy przekształcenie użytkowania wieczystego

 

Przekształcenie dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi

lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne,

lub

3) budynkami o których mowa powyżej, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

 

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie, potwierdzające przekształcenie, wydane przez Burmistrza Miasta Trzebini.

 

W jaki sposób i kiedy będą wydawane zaświadczenia

 

Zaświadczenia będą wydawane:

- z urzędu – nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (zaświadczenia zostaną wysyłane na adres, który współużytkownicy wieczyści wskazali w ewidencji gruntów i budynków),

albo

- na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W tym przypadku opłata skarbowa z tytułu wydania zaświadczenia wynosi 50 zł,

albo

- na wniosek właściciela lokalu, uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu, uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

W jaki sposób informacje dotrą do ksiąg wieczystych

 

Burmistrz Miasta Trzebini przekazuje zaświadczenie do Sądu Rejonowego w Chrzanowie, który dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Oznacza to, że za dokonanie wpisów w księdze wieczystej współużytkownicy wieczyści nie uiszczają opłat sądowych.

 

Jakie koszty poniosą współużytkownicy wieczyści

 

Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku współużytkownicy wieczyści będą płacili tzw. opłatę przekształceniową na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r.

 

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

 

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi (na piśmie) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

 

Zobacz wzory dokumentów związanych z przekształceniem na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pod numerem tel. 32 711 10 69 lub pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById('cloak90bb378a7502c7e34f43544995613a99').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy90bb378a7502c7e34f43544995613a99 = 'nnieruchomosci' + '@'; addy90bb378a7502c7e34f43544995613a99 = addy90bb378a7502c7e34f43544995613a99 + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl'; var addy_text90bb378a7502c7e34f43544995613a99 = 'nieruchomosci' + '@' + 'um' + '.' + 'trzebinia' + '.' + 'pl';document.getElementById('cloak90bb378a7502c7e34f43544995613a99').innerHTML += ''+addy_text90bb378a7502c7e34f43544995613a99+'<\/a>';

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.