W Wiejskim Domu Kultury w Karniowicach powstanie nowoczesne miejsce dla dzieci, gdzie będą organizowane zajęcia z sensoryki, plastyki sensorycznej, bajkoterapii czy zajęcia manualne. Na jego utworzenie  Gmina otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”.

wdk karniowice

W budynku WDK w Karniowicach będą organizowane zajęcia dla dzieci od 6. miesiąca życia

Pieniądze potrzebne są na zakup wyposażenia m.in. kloców, gier, desek sensorycznych, sztalug, kolorowych dłoni i stóp sensorycznych, puf do siedzenia, poduszek dywanów czy laptopa. Całość zadania kosztuje 29 238 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 20 467 zł.

„Prężnie działające świetlice wiejskie, będące centrami lokalnej kultury oraz integracji społeczności, to ważny element rozwoju regionu, aktywni obywatele tworzą kapitał społeczny obszarów wiejskich, który jest bazą do pozytywnych zmian w województwie. Żywię nadzieję, że współpraca Województwa Małopolskiego z Państwem w celu podniesienia standardu obiektów pełniących funkcje świetlic, zwiększy jakość życia i aktywność mieszkańców, wzmacniając jednocześnie proces odnowy wsi w regionie” – czytamy w piśmie Łukasza Smółki, wicemarszałka Województwa Małopolskiego, jaki został skierowany do gmin.


„Małopolskie świetlice wiejskie 2023” – celem konkursu jest  wsparcie gmin w działaniach na rzecz rozwoju świetlic wiejskich wzmacniającego jednocześnie proces odnowy wsi w regionie. Realizacja konkursu ma na celu podniesienie standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup elementów wyposażenia, służących lokalnym społecznościom w budowie ich tożsamości i integracji.