Jak prawidłowo i legalnie postępować z gruzem budowlanym?

Gospodarowanie gruzem budowlanym różni się od utylizacji śmieci bytowych. Z kolei za nieprawidłową utylizację odpadów budowlano-remontowych można ponieść konsekwencje, od grzywny aż po karę pozbawienia wolności.

Gruz? Tylko do kontenera

Gruz budowlany powinien trafić zawsze do odpowiedniego pojemnika. Kontener na gruz, tak charakterystyczny na każdym placu budowy, jest objawem tego, że ekipa budowlana postępuje zgodnie z literą prawa. Umieszczanie gruzu na gołej ziemi byłoby naruszeniem przepisów i działaniem przeciwko ekologii. Kontener na gruz to więc obowiązek. Do kontenera trafiają wszystkie te odpady, które są elementami ubocznymi prowadzenia prac budowlanych. Pojemnik na odpady budowlane konieczny jest zarówno przy wznoszeniu nowego budynku, jak i rozbudowy już istniejącego, jego rozbiórki czy wyburzania. 

Gruz budowlany z remontu

Co więcej, kontener na gruz może się przydać nawet w przypadku prowadzenia remontu w mieszkaniu. Dlaczego? Śmieci remontowe nie powinny być umieszczane w kubłach znajdujących się na osiedlowych śmietnikach ani wrzucane do przydomowego kubła na śmieci zmieszane. Remontując dom, mamy dwie możliwości pozbycia się odpadów: samodzielny ich transport do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (to tzw. PSZOK) lub też skorzystanie z usług firm oferujących wywóz gruzu. Pierwsze rozwiązanie może być utrudnione ze względu na to, że część PSZOK-ów przyjmuje tylko określone rodzaje odpadów remontowych. Umieszczając odpady budowlano-remontowe w kontenerze, nie musimy martwić się ani o to, jak przetransportować samemu zapełniony pojemnik (pracownicy PSZOK nie przyjeżdżają po nasze odpady) ani o to, że w pojemniku znajdują się np. również odpady wielkogabarytowe, np. wyeksploatowane meble. 

Jak zutylizować gruz?

Jak sprawić, aby na naszej prywatnej posesji czy na terenie, gdzie stoi blok lub kamienica znalazł się pojemnik na odpady budowlane? To nie takie trudne. Wystarczy skorzystać z usług lokalnie działających firm wywozowych. Są one w stanie przetransportować kontener i podstawić go pod wskazany adres. Z kontenera można korzystać odpłatnie przez kilka dni. W umówionym terminie ekipa pracowników przyjeżdża odebrać pojemnik wraz z całą zawartością. Aby znaleźć odpowiednią firmę wywozową, wpisujemy w wyszukiwarkę hasło typu kontenery Kraków albo wywóz gruzu Warszawa. W odpowiedzi otrzymać powinniśmy działające w danym mieście firmy wywozowe, które mają w ofercie wynajem kontenerów wraz z odbiorem zawartości, również od klientów indywidualnych.

Legalny wywóz gruzu

Co dzieje się z gruzem, gdy odbiorą go pracownicy firmy wywozowej? Trafia on do sortowni, a następnie kierowany jest do recyklingu w tak dużej mierze, jak to możliwe. Najbardziej wartościowym pod względem odzysku surowców jest tak zwany czysty gruz. Są to odpady betonowe, ceglane i niewielkie ilości ceramiki. Z takiego rodzaju gruzu, po jego oczyszczeniu i zmieleniu powstaje kruszywo budowlane. Gruz zmieszany, np. zawierający kawałki drewnianych desek, metalowych rur, elementy z tworzyw sztucznych jak styropian, również może być przeznaczony do odzysku surowców wtórnych, jednak technologia ta jest nieco bardziej skomplikowana i bardziej czasochłonna. 

Legalny wywóz gruzu, w przeciwieństwie do pozbywania się odpadów na dzikich wysypiskach, jest działaniem ekologicznym. Pamiętajmy, że dzikie wysypiska nie tylko stoją w sprzeczności z prawem, ale też niosą ryzyko poważnego skażenia środowiska, w tym zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza. Mogą też powodować zaprószenie ognia. Jedynie legalnie działające miejsca zrzutu są w pełni bezpieczne i wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia oraz sposoby na unieszkodliwianie zagrożeń. 

Aby z gruzem postępować prawidłowo, należy wiedzieć, że odpadów budowlanych nie można umieszczać w kubłach na śmieci komunalne. Do utylizacji niezbędny jest kontener na gruz. Zabronione jest korzystanie z tak zwanych dzikich wysypisk, jak również zakopywanie gruzu, wywożenie go do lasu czy zatapianie.