Obecnie samochód jest jedną z najpowszechniej używanych maszyn. Pomaga w codziennym życiu jako narzędzie pracy oraz środek przemieszczania. Najlepsze z nich dostarczają swoim właścicielom również wiele przyjemności. Samochód jako środek transportu spełnia wiele funkcji, nie tylko gospodarczych, ale także społecznych oraz integrujących. Pomimo swojej niepodważalnej roli i korzyści, jakie przynosi ludziom, stanowi także istotne źródło degradacji środowiska naturalnego.
Silniki napędzane benzyną lub olejem napędowym wytwarzają bardzo dużo szkodliwych substancji, które wywierają niekorzystny wpływ na środowisko i nasze zdrowie. Już teraz istnieje wiele nowoczesnych sposobów zasilania pojazdów, które być może w niedalekiej przyszłości zastąpią konwencjonalne silniki benzynowe.
LPG może mieć pozytywny wpływ na poprawę jakości powietrza w porównaniu do oleju napędowego, czy paliw stałych. Ma szczególnie dobrą pozycję, aby zapewnić rozwiązania prowadzące do poprawy jakości powietrza, począwszy od zachęcania do korzystania
z autogazu w sektorze motoryzacyjnym.
Możliwość zastosowania alternatywnych paliw oraz układów napędowych powinna budzić zainteresowanie z różnych powodów, głównie dlatego, że dąży się do ograniczenia szkodliwej dla ludzi i całego ekosystemu emisji spalin. Auto gaz Katowice oferuje usługi związanych nie tylko
z montażem w samochodach instalacji gazowych LPG, ale także jej serwisem.

Pozytywny wpływ autogazu na środowisko

Gaz LPG uzyskiwany jest głównie jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej. Mniejsze ilości tego gazu czerpane są także bezpośrednio z niektórych odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego.
Propan-butan nie powoduje zanieczyszczenia wody i powierzchni ziemi. Rozlany szybko paruje, z tego też powodu przy zbiornikach i dystrybutorach propanu-butanu nie są wymagane zabezpieczenia, konieczne w przypadku benzyny i ropy.
Autogaz może odegrać znaczącą rolę w łagodzeniu zmian klimatu. Charakteryzuje
się on jednym z najniższych wskaźników emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich paliw dostępnych na rynku. LPG zapewnia najniższą emisję gazów cieplarnianych ze wszystkich analizowanych paliw w cyklu czyli od jego pozyskania, poprzez transport lub dystrybucję,
aż do wykorzystania w pojeździe. Emisja gazów cieplarnianych przy zastosowaniu LPG jest niższa niż przy zastosowaniu benzyny i oleju napędowego.
Polska zajmuje czołowe miejsce w skali globalnej pod względem wykorzystania gazu LPG. Rosnące zużycie autogazu można uznać za dobrą prognozę, ponieważ zastępowanie benzyny przez gaz LPG prowadzi do mniejszej emisji toksycznych spalin.
Rozwój rynku autogazu powoduje także ciągłe ulepszanie technologii stosowanych w autach, zorientowanych na poprawę walorów eksploatacyjnych.

instalacja auto gaz w Katowicach

Wysokie ceny paliw oraz ich negatywny wpływ na środowisko naturalne zmuszają koncerny motoryzacyjne do tworzenia nowych źródeł napędów. Już teraz istnieje wiele ciekawych rozwiązań umożliwiających tańsze oraz bardziej ekologiczne zasilanie pojazdów. Naukowcy oraz koncerny motoryzacyjne prowadzą intensywne prace nad wprowadzeniem do masowego użytku nowych źródeł napędu. Paliwa nowej generacji powinny się charakteryzować dużą wydajnością i brakiem szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, a koszt ich wyprodukowania, transportu i magazynowania powinien być niewielki.

Autogaz jest obecnie najbardziej akceptowanym paliwem alternatywnym w sektorze motoryzacyjnym. LPG jako paliwo samochodowe wytwarza znacznie mniej substancji szkodliwych, niż inne paliwa, przyczyniając się do ochrony środowiska i zdrowia ludzi przy jednoczesnym łagodzeniu zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.
Jest to szczególnie ważne, ze względu na fakt, iż samochód jest najbardziej popularnym,
a zarazem najmniej ekologicznym środkiem transportu.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.