Jeżeli planujesz zakup ubezpieczenia od sportów ekstremalnych, któro jest rozszerzeniem ubezpieczenia turystycznego, warto poznać tzw. Ogólne Warunku Ubezpieczenia. Należy zwrócić uwagę na wiele kwestii. Może się zdarzyć, że w dokumencie zwarte zostaną pewne wyłączenia. Chociażby dyscyplina, którą trenujemy nie będzie objęta ochroną ubezpieczeniową. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe, powołując się na zapisy umowy, może odmówić nam wypłaty odszkodowania.

Zimowe sporty ekstremalne

Firmy zajmujące się ubezpieczeniami, do sportów ekstremalnych zimowych zaliczają takie dyscypliny, które od osób je uprawiających wymagają ponadprzeciętnych umiejętności, a także pewnej odwagi do działań na podwyższonym ryzyku. Warto jednak wiedzieć, że poszczególne firmy ubezpieczeniowe, mogą zaliczać dane aktywności odrębnie do konkretnych kategorii.

Może się okazać, że firma „A” uzna pewną dyscyplinę jako sport ekstremalny, kiedy firma „B” stwierdzi w swojej ofercie, że jest to sport wysokiego ryzyka. Ogólne warunki ubezpieczenia wszystkich zakładów, zawierają dyscypliny sportów zimowych, których wykonywanie jest związane z podejmowaniem podwyższonego ryzyka. Są to:

 • alpinizm
 • bobsleje
 • skoki narciarskie
 • narciarstwo poza wyznaczonymi do tego trasami
 • wspinaczka skałkowa oraz górska
 • jazda po muldach
 • speleologia – sportowa eksploracja jaskiń
 • snowboard poza wyznaczonymi do tego trasami
 • heliskiing, czyli narciarskie zjazdy ze stoku poza trasami do tego wyznaczonymi, przy transporcie narciarza helikopterem wraz z licencjonowanym przewodnikiem
 • wszelkie sporty, w których wykorzystuje się jakiekolwiek pojazdy poruszające się po lodzie lub po śniegu
 • akrobatyczne skoki na nartach
 • saneczkarstwo poza trasami do tego wyznaczonymi
 • heliboarding, czyli zjazdy na desce snowboardowej, które wymagają podobnego zabezpieczenia jak w przypadku heliskiingu
 • trekking górski – regulują go pokonywane wysokości
 • wyprawy w wyjątkowo wysokie góry bądź też lodowcowe tereny

Kupując ubezpieczenie od sportów ekstremalnych, warto zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia, jeszcze z innego powodu. Właśnie tam zawarte są wszelkie definicje zawodowego bądź wyczynowego uprawiania sportu. To, ile wyniesie składka, w dużej mierze zależy od ustalonej przez firmę ubezpieczeniową – klasy dyscypliny. Stąd też zanim dojdzie do podpisania umowy, należy skrupulatnie zapoznać się z wszystkimi definicjami, a także wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Najistotniejsze elementy polisy ubezpieczeniowej od sportów ekstremalnych

Jeżeli uprawiane przez nas dyscypliny są sportami podwyższonego ryzyka bądź sportami ekstremalnymi, szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na to, jak wysokie w ubezpieczeniu są koszty leczenia oraz ratownictwa.

W przypadku uprawiania sportów ekstremalnych bądź sportów podwyższonego ryzyka, najważniejszym elementem ubezpieczenia są odpowiednio wysokie koszty leczenia i ratownictwa. Może się w wydarzyć, że doznamy dość poważnych urazów podczas zwykłej jazdy na nartach. Niektóre operacje, które muszą być wykonane za granicą, mogą stanowić bardzo wysokie koszty, stąd dobrze wiedzieć, że ubezpieczyciel jest w stanie pokryć naprawdę kosztowne zabiegi, aby przywrócić nas do zdrowia.

Istnieją towarzystwa ubezpieczeniowe, które obejmują ochroną koszty leczenia wynoszące nawet ponad pół miliona złotych. Nie mniej istotną kwestią jest ubezpieczenie NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków. Narażone są na nie szczególnie osoby, które zajmują się uprawianiem sportów ekstremalnych. W wyniku, kiedy uszczerbek na zdrowiu okaże się dość poważny, firma ubezpieczeniowa będzie zobowiązana do wypłacenia odszkodowania. Kwota tego świadczenia, jest uzależniona od tego, ile wynosi suma gwarantowanej polisy. Pod uwagę brany jest także procent uszkodzenia ciała, który reguluje tabela zazwyczaj zawarta w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od sportów ekstremalnych – jak wybrać najlepsze?