Piątkowy przepis drogowy. Odc. 6 – Używanie świateł zewnętrznych

Piątkowy przepis drogowy

Odc. 6 – Używanie świateł zewnętrznych

 

W ramach kolejnego odcinka piątkowego przepisu, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP 
w Krakowie na podstawie art. 2, 30, 31, 51, 52 Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz § 1 i 2 Załącznika nr 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia opracowali przypomnienie wybranych przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych.

 

Aby właściwie rozumieć kiedy należy włączać poszczególne rodzaje świateł potrzebne jest przypomnienie definicji niedostatecznej widoczności.

Niedostateczna widoczność

 

 

 

Od zmierzchu do świtu niezależnie od przejrzystości powietrza

 

Od świtu do zmierzchu w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

 

 

Poniższa tabela przedstawia przypadki użycia poszczególnych świateł

 

Rodzaj świateł

Wybrane warunki techniczne

Obowiązek / ograniczenie używania

Światła mijania

Barwa światła: biała

Zasięg: Powinny oświetlać drogę na odległość co najmniej 40m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza.

Jeżeli pojazd nie jest wyposażony w światła do jazdy dziennej – obowiązkowo podczas jazdy, przez cały rok, w każdych warunkach pogodowych. Jeżeli pojazd jest wyposażony w światła do jazdy dziennej – obowiązkowo w sytuacjach kiedy nie jest dopuszczone użycie tych świateł.

Wyjątek – kierujący pojazdem silnikowym w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza może nie używać świateł mijania ale wtedy muszą być włączone światła przeciwmgłowe przednie.

Podczas holowania – obowiązkowo dla pojazdu holującego

Światła do jazdy dziennej

Barwa światła: biała

 

Dopuszcza się w czasie od świtu do zmierzchu podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza – zamiast świateł mijania.

Światła drogowe

Barwa światła: biała

Zasięg: Powinny oświetlać drogę na odległość co najmniej 100m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza.

  1. Dopuszcza się w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi (w zależności od konstrukcji reflektorów) pod warunkiem, że nie oślepi to innych kierujących, lub pieszych poruszających się w kolumnie. Światła te należy przełączyć na mijania w razie zbliżania się :
  • pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka;
  • do pojazdu poprzedzającego jeżeli jego kierujący może być oślepiony;
  • pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej jeżeli istnieje ryzyko oślepienia kierujących.
  1. Dopuszcza się w formie krótkotrwałych sygnałów celem ostrzeżenia innych użytkowników drogi przed niebezpieczeństwem pod warunkiem, że nie spowoduje to oślepienia kierującego.

Światła przeciwmgłowe przednie

Barwa światła: biała lub żółta selektywna. Światła te powinny być włączane                   i wyłączane niezależnie od świateł mijania i drogowych, ale nie powinno być możliwe włączenie świateł przeciwmgłowych bez świateł pozycyjnych.

  1. Dopuszcza się podczas jazdy pojazdem silnikowym przy zmniejszonej przejrzystości powietrza dodatkowo do włączonych świateł mijania, a jeżeli światła mijania są wyłączone – użycie tych świateł jest obowiązkowe.
  2. Dopuszcza się na drodze krętej oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi od zmierzchu do świtu niezależnie od warunków przejrzystości powietrza.

Światła przeciwmgłowe tylne

Barwa światła: czerwona. Światłość powinna być wyraźnie większa niż światłość świateł pozycyjnych tylnych.

Tylko w przypadku kiedy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć                  te światła.

Światła pozycyjne przednie i tylne

Barwa światła;

Z przodu: biała (dla motocykli dopuszcza się żółtą samochodową);

Z tyłu: czerwona.

Światła te powinny być widoczne na odległość co najmniej 300m w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza.

Obowiązkowo w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz podczas postoju. Jeżeli zatrzymanie lub postój odbywa się w miejscu oświetlonym zapewniającym widoczność pojazdu, lub jeżeli pojazd znajduje się poza jezdnią i poboczem – wszystkie światła pojazdu mogą zostać wyłączone.

Podczas holowania – obowiązkowo dla pojazdu holowanego w warunkach niedostatecznej widoczności

Należy pamiętać, że niezależnie od urządzeń automatycznie włączających światła, zawsze na kierującym spoczywa obowiązek dopilnowania by w danym momencie włączony był właściwy rodzaj świateł.

W przypadku kierujących pojazdami innymi niż samochodowe, niewyposażonymi w światła drogowe, mijania, czy też do jazdy dziennej, podczas jazdy w czasie od zmierzchu do świtu lub w  tunelu, oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza obowiązani są włączyć światła stanowiące obowiązkowe wyposażenie pojazdu. 

Każdy reflektor, jak również lampa sygnalizacyjna pojazdu ma ściśle określone przeznaczenie jeżeli chodzi o rodzaj światła i nie wolno dokonywać zmiany tego przeznaczenia. Oznacza to, że jeżeli np. reflektor został konstrukcyjnie przeznaczony do montażu halogenowego źródła światła to nie można dokonywać zmiany na inne źródło światła niż halogenowe (zabronione są modyfikacje celem przystosowania reflektora do pracy z np. ksenonowym źródłem).

Podobnie wygląda sprawa z przeznaczeniem całego reflektora. Jeżeli np. jest to reflektor światła przeciwmgłowego przedniego może on pracować tylko jako światło przeciwmgłowe (zabronione są modyfikacje mające na celu użycie takich reflektorów jako np. światło do jazdy dziennej).

Ważne jest aby światła w pojeździe były sprawne technicznie i prawidłowo wyregulowane.  Nie mogą one świecić zbyt nisko, gdyż nie zapewniałyby odpowiednio dalekiego oświetlenia drogi przed pojazdem. Nie mogą także świecić zbyt wysoko, ponieważ oślepiałyby innych uczestników ruchu, powodując zagrożenie.

 

Prawidłowe używanie świateł jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza w relacji pojazd – pieszy, tj. widzieć i być widocznym.

Wielu wypadków można byłoby uniknąć gdyby kierujący używali świateł, tak w sposób prawidłowy, a jednocześnie sprawnych technicznie. Wówczas jest większe prawdopodobieństwo zobaczenia pieszego poruszającego się po drodze.

Analogicznie pieszy, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, który posiada element odblaskowy jest widoczny dla kierującego ze znacznej odległości, który może odpowiednio wcześniej zareagować  i nie doprowadzić do potrącenia.