Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie informuje, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z firmy ZUE S.A. – wykonawcy przebudowy linii kolejowej nr 93, zamknięcie przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Krakowskiej w Chrzanowie, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, zostaje przesunięte na 21.01.2021 godz. 7:00.