Wykład nawiązuje do przekazania przez p. Leszka Morawieckiego do Muzeum w Chrzanowie zbioru archiwaliów geologicznych zawierającego 33 dokumenty z lat 20. XX w., czyli z okresu reaktywacji kopalni przez koncern Giesche S.A. (oprócz nich zawiera on także 7 dokumentów z okresu ostatniej aktywności kopalni w latach 1953 - 72). Wydarzenie to miało miejsce 10 stycznia 2018 r. Wyjaśniać będziemy historyczne znaczenie tego zbioru i opowiadać o okolicznościach powstania tych dokumentów, a także podobnych, które trafiły do Muzeum wcześniej lub znajdują się w innych zbiorach.

Bohaterem wieczoru będzie amerykański geolog George Conrad Heikes, autor wspomnianych wyżej materiałów. Uwagę poświęcimy też innym osobom działającym wówczas w kopalni Matylda - przedstawicielom starego Giesche's Erben, czyli Ślązakom, Amerykanom z Anaconda Copper Company, a także wkraczającym wówczas do śląskiego przemysłu Polakom (szczególne miejsce wśród tych osób ma ówczesny dyrektor kopalni Władysław Trenczak). Ważne dla omawianych spraw będzie też tło polityczne, ekonomiczne i społeczne, rozpatrywane zarówno na poziomie koncernu Giesche S.A., jak i w szerszej perspektywie - nie zapominajmy bowiem, że w tych czasach zaczęły się procesy, których skutki nazywamy dziś globalizacją.