Nasza Biblioteka bierze udział w projekcie Wzorem dla innych otwarci na niepełnosprawnych intelektualnie. Działalność Biblioteki nie ma granic.

Głosujcie, dajmy szansę Projektowi MZA29.

Krótki opis zadania

Świećmy przykładem dla innych. Róbmy coś razem, niezależnie od naszej kondycji intelektualnej. Bawmy się, twórzmy i integrujmy nasz powiat. Aktywizujmy ludzi dorosłych, dzielmy się wiedzą i umiejętnościami. Działajmy przeciwko wykluczaniu. Zróbmy: integracyjne wyjazdy kulturalne, piknik i otwarty turniej tenisa stołowego. Główny cel to uwrażliwienie mieszkańców na niepełnosprawność. Pokazanie mocnych stron, które dotyczą każdego człowieka i na których powinniśmy opierać patrzenie na siebie. Likwidowanie barier i stereotypów.

Adresaci zadania

Projekt ma na celu służyć wszystkim naszym mieszkańcom. Do działań zostaną włączeni dorośli mieszkańcy Powiatu chrzanowskiego, szczególnie ci, którzy ukończyli 20 rok życia oraz absolwenci SOSW w Chrzanowie wraz z opiekunami.

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Chrzanów

https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie