Informacje UM Chrzanów: W dniach 26.05 - 14.06.2010 r. prowadzony będzie bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców Gminy Chrzanów

W wyznaczonych dla danego terenu dniach do godz. 8:00 należy wystawić przed własną posesję odpady wielkogabarytowe tj. stare meble i inne odpady o dużych rozmiarach, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, odkurzacze, itp.) oraz sprzęt elektroniczny ( telewizory, radia, komputery, itp.).


W trakcie trwania zbiórki nie będzie odbierany: gruz budowlany, stare opony, części samochodowe, okna.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu:

Lp.

Miejscowość

Data odbioru

1.

Płaza

26-27.05.2010 r.

2.

Pogorzyce, Źrebce

28.05.2010 r.

3.

Balin

31.05.-01.06.2010 r.

4.

Luszowice

02.06.2010 r.

5.

Okradziejówka

04.06.2010 r.

6.

os. Kąty

07.06.2010 r.

7.

os. Stara Huta

08.06.2010 r.

8.

os. Borowiec

09.06.2010 r.

9.

os. Rospontowa - zabudowa jednorodzinna

10.06.2010 r.

10.

os. Kościelec

11.06.2010 r.

11.

os. Niepodległości - zabudowa jednorodzinna

14.06.2010 r.

Wykaz firm odbierających odpady komunalne z terenu gminy Chrzanów
Wykaz firm odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe z terenu gminy Chrzanów
Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych

Wykaz aptek, w których znajdują się pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw

Źródło: UM Chrzanów, www.chrzanow.pl

Więcej informacji: http://www.chrzanow.pl/index.php?id=4269

fot. Zaphod, na licencji GNU/FDL