LIV Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 r., o godz. 09:00 w sali narad Urzędu Miasta Trzebini ul. Narutowicza 10, III p.

sesja rady miasta

Porządek obrad przedstawia sie następujaco:

I Otwarcie sesji

II Rozpatrzenie zmian porządku obrad

III Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) Zmiany uchwały nr XXX/278/VIII/2020 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

2) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

3) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2022

4) Zmian w wieloletniej prognozie finansowej

5) Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Południe w Trzebini

6) Określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych

7) Przyjęcia "Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025"

8) Przystąpienia Gminy Trzebinia do Programu Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora- edycja Gminy Trzebinia

9) Przyjęcia regulaminu wędkowania na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini

10) Wysokości opłat za wędkowanie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "Balaton" w Trzebini w roku 2023

11) Przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebinia w 2023 roku"

12) Zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Młoszowa na lata 2022-2029"

IV Informacja Burmistrza w sprawie współpracy Gminy Trzebinia z miastami partnerskimi

V Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami

VI Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

VII Sprawy bieżące i wniesione

VIII Zapytania i wolne wnioski

IX Zamknięcie sesji