Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 27.11.20 w wyniku postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chrzanowskiego w 2021 roku wyłoniono podmiot, którym jest Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga.