Dzisiaj, w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wręczył odznaczenia dla osób zasłużonych dla Policji oraz78 akty mianowania na I stopień oficerski.
Uroczystość rozpoczęła się od zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie gen. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości mł. insp. Zbigniewa Woszczyka. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy KWP w Krakowie.

Po przyjęciu meldunku rozpoczęła się część oficjalna uroczystości – wręczanie odznaczeń oraz mianowań na pierwszy stopień oficerski. Komendant udekorował 14 osób „Medalami za Zasługi dla Policji”, wręczając 1 złoty, 2 srebrne i 11 brązowych medali. Odznaczeni to przede wszystkim samorządowcy ale także przedstawiciele instytucji czy służb współpracujących z małopolską Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w naszym regionie.

Odznaczeni zostali:

 1. Pan Szymon ZIOBROWSKI, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego  - złoty medal
 2. Pan Stefan KOLAWIŃSKI, Burmistrz Miasta Bochnia – srebrny medal
 3. Pan Bolesław MARKIEWICZ, radny dzielnicy XIII w Krakowie – srebrny medal
 4. Pan Norbert BIEŃ, Wójt Gminy Klucze – brązowy medal
 5. Pan Krzysztof GIL, Wójt gminy Gręboszów – brązowy medal
 6. St.bryg. Paweł KNAPIK, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – brązowy medal
 7. Pan AdAM KOCIOŁEK, Starosta Powiatu Wielickiego – brązowy medal
 8. Pan Marek KWIATKOWSKI, starosta nowosądecki – brązowy medal
 9. Pan Zbigniew KWINTA, dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej Kom.Pow.Państw.Straży Poż. w Proszowicach – brązowy medal
 10. Pan Dariusz MAJCHERCZYK, Dyrektor PKO Bank Polski Oddział 1 w Krakowie – brązowy medal
 11. Pan Kazimierz MAZUR, Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei  w Krakowie– brązowy medal
 12. Pan Jan WOŁOSZYN, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach – brązowy medal
 13. Pan Adam ZIELNIK, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom – brązowy medal
 14. Pan Filip ZIĘBA, Zastępca Dyrektora TPN – brązowy medal

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie dwóm  policjantom „odznak honorowych”. Odznaczenia te wręczane są za budowanie właściwego wizerunku polskiej Policji oraz naszego kraju na arenie międzynarodowej. Policjanci, obecnie posiadający status weterana-funkcjonariusza, reprezentowali polską Policję poza granicami państwa, wykonując obowiązki w ramach misji pokojowych Unii Europejskiej oraz Narodów Zjednoczonych. Jeden z odznaczonych funkcjonariuszy stacjonował w Kosowie, drugi zaś w Bośni i Hercegowinie.

Następnie nadinspektor Michał Ledzion wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na pierwszy stopień oficerski. Otrzymało je aktualnie 85 małopolskich policjantów. Po części ceremonialnej, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji, przywitał serdecznie zgromadzonych gości, odznaczone osoby oraz mianowanych funkcjonariuszy.

Odznaczonym osobom podziękował za wspieranie codziennych działań małopolskiej policji, a jest to wsparcie zarówno duchowe jak i materialne, za wspólne realizacje, z których najważniejszą była walka z pandemią. Komendant wyraził nadzieję, że owa współpraca w przyszłości będzie równie owocna.

Mianowanym funkcjonariuszom generał życzył dalszych sukcesów zawodowych, profesjonalizmu w działaniu a także tego, żeby decyzje, które będą podejmować przede wszystkim zapewniały dobro drugiego człowieka – bo to jest najważniejsze.

Uroczystą zbiórkę zakończono odprowadzeniem sztandaru z miejsca uroczystości.