Uszkodzony pojemnik? Pracownik zostawi naklejkę

To kolejny krok, jaki wykonał Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, aby zmniejszyć problem dotyczący niszczonych pojemników na odpady. Pracownicy obsługujący śmieciarki zostaną wyposażeni w specjalnie przygotowane naklejki. Jeśli zauważą, że wystawiony kosz jest uszkodzony, poinformują o tym właściciela zostawiając naklejoną informację.

- W jakim celu będą stosowane naklejki?

Naklejki, to obok wykorzystania wagi, kolejne z działań prewencyjnych, jakie podejmuje Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, aby ograniczyć nieprawidłową eksploatację, a w efekcie niszczenie pojemników na odpady.

- Mój pojemnik jest lekko uszkodzony. Czyli dostanę naklejkę?

Zawsze, gdy pracownicy odbierający odpady jeszcze przed opróżnieniem pojemnika zauważą, że jest on uszkodzony, umieszczą naklejkę i w tym dniu odpady mogą nie zostać odebrane. Wszystko po to, aby właściciel został skutecznie poinformowany, że ma niesprawny pojemnik. Zdarza się bowiem, że uszkodzenia są niewielkie i właściciel mógł je przeoczyć podczas korzystania z pojemnika. Naklejka nie oznacza jednak, że od razu musimy jechać do sklepu po nowy kosz.

- Czy odpady nie będą odbierane z pojemnika z naklejką?

Od razu trzeba wyjaśnić tę kwestię, bo faktycznie pojawiają się już głosy, że pojemniki z naklejką będą pomijane w odbiorze odpadów. Tymczasem naklejka ma być tylko sygnałem dla właściciela, że pojemnik z którego korzysta jest uszkodzony. Nadal jednak może go używać. I jeśli w kolejnym terminie odbioru wystawi pojemnik z tą naklejką, to będzie to oznaczało jego zgodę na odbieranie odpadów z uszkodzonego pojemnika, dopóki będzie taka techniczna możliwość. Podkreślamy więc to jeszcze raz - naklejka nie oznacza, że musimy natychmiast wyrzucić dotychczasowy pojemnik i wyposażyć się w nowy.

- Skąd mam wiedzieć, że naklejkę zostawił pracownik odbierający odpady, a nie ktoś inny, dla żartu?

Naklejki, które przygotował ZMGK są w jaskrawożółtym kolorze. Znajduje się na nich informacja o następującej treści: „Pojemnik uszkodzony, odbiór na odpowiedzialność właściciela” oraz logo Związku. Jak wygląda taka naklejka prezentujemy na zdjęciu. Naklejki będą również dostępne dla mieszkańców w Biurze Związku oraz w Biurach Obsługi Klienta. Jeżeli właściciel sam zauważy uszkodzenie pojemnika (zanim uszkodzenie potwierdzi pracownik odbierający odpady), ale będzie chciał, żeby odpady zostały odebrane, może sam umieścić naklejkę na boku pojemnika. Wówczas pojemnik zostanie opróżniony, jeżeli oczywiście będzie to możliwe technicznie.

- A co mam zrobić z pojemnikiem, który już technicznie nie pozwala na opróżnienie?

Pojemniki wyeksploatowane, nie nadające się do użytku są traktowane jako odpady wielkogabarytowe. Można je więc wystawić w terminach odbiorów odpadów wielkogabarytowych lub oddać do PSZOK.