Kontrole obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie informuje, że od sierpnia 2020 r., na terenie Gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, wznowione zostaną kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych, nie zostały przyłączone przez właścicieli do sieci kanalizacji sanitarnej. Nadzór nad realizacją tego zadania został przekazany...