W Chrzanowie dawno nie odbywała się impreza tej rangi. 17 września w chrzanowskiej sali „Sokół” (dawny hotel MOKSiR) zaplanowana jest Konferencja Subregionu Małopolski Zachodniej. Do stolicy powiatu chrzanowskiego przybędą goście ze wszystkich gmin czterech powiatów zaliczanych do Małopolski Zachodniej.

Konferencja, organizowana przez Województwo Małopolskie, dotyczyć będzie prezentacji założeń Subregionalnego Programu Rozwoju 2014-2020 oraz kluczowych inwestycji i przedsięwzięć planowanych przez władze Województwa. Podobne konferencje odbywać się będą w miastach pozostałych czterech subregionów, czyli obszarów na które podzielona została Małopolska na potrzeby strategii rozwoju i podziału środków płynących z UE. W skład subregionu Małopolski Zachodniej wchodzą powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski i wadowicki.

Na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele władz regionalnych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy. Goście debatować będą nad propozycjami władz Małopolski dot. kluczowych inwestycji i działań w kilku obszarach, m.in. bezpieczeństwa ekologicznego, gospodarki wiedzą i aktywnością, przemysłu czasu wolnego czy rozwoju infrastruktury. Zapewne nie zabraknie więc gorących tematów, np. Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, która wedle planów Województwa miałaby kończyć się w Trzebini, nie dochodząc do Chrzanowa. Tematem spotkania będzie także tryb organizacji oraz zasady uczestnictwa w Forum Małopolski Zachodniej, którego powstanie zakładają władze Małopolski.

Pierwsza edycja spotkań władz subregionów odbyła się w marcu tego roku. Na podstawie prezentowanych wówczas opinii Urząd Marszałkowski opracował założenia Subregionalnego Programu Rozwoju (SPR), do którego obecnie trwa nabór propozycji projektów.