Projekt szkoleń “IT - Innowacyjne i Twórcze”, został przygotowany z myślą o mikro i małych przedsiębiorstwach z branż muzycznej, filmowej, fotograficznej i poligraficznej, aby stworzyć im możliwość doszkolenia pracowników w wykorzystywaniu oprogramowania Adobe i Apple. Dzięki dofinansowaniu unijnemu cena poszczególnego kursu oscyluje wokół 200 - 300 zł.  

Szkolenia RCS 2 mają charakter unikatowy - pozwalają pogłębić wiedzę z dziedzin wykorzytywanych praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, zwłaszcza w agencjach interaktywnych, wydawnictwach, drukarniach. To możliwość podniesienia swoich kwalifikacji dla dziennikarzy, grafików, poligrafów, filmowców, dzwiękowców. Ich kreatywność może zostać zwiększona, dzięki nowo nabytym umiejętnościom obsługi programów. Wszystkie szkolenia mają charakter warsztatowy i nastawione są na kształtowanie praktycznych umiejętności.Szkolenia adresowane do przedsiębiorców małopolskich podzielone są na trzy moduły: dotyczące muzyki, filmu, DTP oraz fotografii. Wszyscy trenerzy to eksperci w swoich dziedzinach i pasjonaci przekazywanej wiedzy. Uczestnicy pracują na najnowszym oprogramowaniu Adobe - każdy z nich ma zapewnione stanowisko komputerowe. Podczas szkoleń wykorzystywane będą m.in. Logic Studio, Final Cut Studio, Adobe Photoshop® CS5 Extended, Adobe Illustrator® CS5, Adobe InDesign® CS5, Adobe Acrobat® 9 Pro, Adobe Flash Professional CS5, Adobe Dreamweaver® CS5. Dzięki bogatemu pakietowi szkoleń, każdy uczestnik ma szansę na pogłębienie wiedzy fachowej, a także nabycie nowych kwalifikacji w zakresie czynności graficznych, muzycznych oraz filmowych. Szkolenia dają również możliwość lepszego zrozumienia funkcjonowania internetu z pozycji jego użytkownika.

Miejsce szkolenia stanowi dodatkową atrakcję, gdyż odbywają się one w samym centrum Krakowa na Rynku Głównym 17. Szczegółowy opis i harmonogram szkoleń znajduje się na stronie projektu: http://szkolenia.rcs2.pl/. Tam też potencjalni uczestnicy znajdą wszystkie potrzebne informacje dotyczące warunków uczestnictwa, a także mogą pobrać niezbędne dokumenty. Dodatkowe informacje można rónież uzyskać pod numerem telefonu 508 126 451.