×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2203

 

Zły stan dróg w naszym kraju nie dziwi prawie nikogo. Drogówka coś buduje, coś remontuje... Uszkodzona droga, np. posiadająca dziurę może spowodować różne uszkodzenia auta. Co w takim przypadku zrobić? Czy można dochodzić jakichkolwiek roszczeń? Jeżeli tak, to do kogo należy się zwrócić o zwrot naprawy samochodu? O tym kilka słów w niniejszym artykule.

 

Kto jest odpowiedzialny za dziurę w drodze?

Odpowiedzialność za utrzymanie właściwego stanu drogi jest regulowana przepisami prawa, tj. ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Zgodnie z nią zarządca drogi posiada taki obowiązek. Właśnie do takiej osoby należy się zwrócić o wypłatę odszkodowania. W przypadku dróg krajowych, ekspresowych i autostrad wniosek należy złożyć Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Za uszkodzenia powstałe na drogach wojewódzkich odpowiada urząd wojewódzki, na drogach powiatowych - urząd powiatu, natomiast na drogach gminnych - wójt gminy, burmistrz albo prezydent miasta.

 

Udowodnić związek szkody z uszkodzoną drogą...

Ekspert odszkodowaniepowypadkowe.pl informuje, że należy napisać wniosek o wypłatę odszkodowania oraz przedstawić stosowną dokumentację. Należy udowodnić, że uszkodzenie samochodu nastąpiło w związku ze złym stanem nawierzchni drogi. Warto zatem wezwać policję albo straż miejską, aby sporządziła ona notatkę, którą załączymy do wniosku. Jeżeli są świadkowie zdarzenia to warto wskazać ich z imienia, nazwiska i adresu i zebrać od nich oświadczenia i własnoręczne podpisy. Dokumentacja zdjęciowa będzie kluczowa. Warto załączyć kosztorys naprawy z warsztatu samochodowego oraz orzeczenie rzeczoznawcy. O odszkodowanie można się ubiegać w ciągu trzech lat licząc od dnia, w którym zdarzenie miało miejsce. Po tym czasie roszczenie ulega przedawnieniu.

 

Przeszkody w uzyskaniu odszkodowania

Niewątpliwie nadmierna prędkość (niedozwolona na danym odcinku drogi) definitywne wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia pojazdu. Dlatego tak istotna jest notatka z policji albo straży miejskiej potwierdzająca prędkość samochodu którą się poruszał podczas niefortunnego zdarzenia. Ubezpieczyciel zapewne będzie chciał powołać się na nadmierną prędkość. Wniosek zostanie odrzucony, jeżeli był postawiony znak drogowy ostrzegający przed nierównościami/ uszkodzeniami nawierzchni drogi. Na wniosek o odszkodowanie ubezpieczyciel odpowiada w ciągu trzydziestu dni od daty wpłynięcia dokumentu. W sytuacji, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania lub wypłaci tylko jego część można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Jeśli nie uda nam się dojść do porozumienia to pozostaje nam sąd i postępowanie na drodze powództwa cywilnego. Należy pamiętać, że dochodzenie odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu w związku z dziurawą drogą jest niezwykle trudne i uciążliwe, ale nie niemożliwe.

bezpresji.pl

Joomla SEF URLs by Artio