Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., prawny następca zlikwidowanej kopalni Siersza, zapewniła w przesłanym do urzędu piśmie, że po uzyskaniu ostatecznych wyników badań georadarowych i mikrograwimetrycznych terenów, zagrożonych występowaniem zapadlisk, przekaże je do Urzędu Miasta w Trzebini. Na razie Gmina żadnych danych nie otrzymała.

badania

SRK S.A. zleciła badania terenów, gdzie mogą występować zapadliska

SRK S.A nadal kontynuuje badania georadarowe i mikrograwimetryczne terenów, zagrożonych występowaniem zapadlisk. Jak informuje spółka, badania mogą być wykonywane wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (tj. brak występowania opadów), bowiem nawet przelotne opady deszczu wpływają na pogorszenie obrazu.

Spółka zwraca się również do mieszkańców gminy z apelem, by zachowali ostrożność i czujność. A w razie wystąpienia nowych zapadlisk niezwłocznie powiadomili o tym służby ratunkowe, dzwoniąc na numer tel. 112.

W tej sprawie nadal można dzwonić do wydziału zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta w Trzebini, tel. 32 7111 078, 32 6121 227 wew. 178.