Nielegalne pobory wody bez zawarcia umowy, celowe uszkadzanie wodomierzy lub ominięcia wodomierza głównego to najczęstsze uchybienia, które podczas systematycznych kontroli stwierdza Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie.

RPWiK logo

W ostatnim czasie nieprawidłowości stwierdzono aż u kilkunastu odbiorców.

 

Warto pamiętać, że kontrole są prowadzone regularnie, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości (np. obejścia wodomierza, trójniki na przyłączach, nielegalne wypusty itp.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody. Zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odbiorcom, u których stwierdzono nieprawidłowości grozi też grzywna - nawet do 5 tys. zł.

 

RPWiK regularnie kontroluje również przyłącza kanalizacyjne i sprawdza czy do kanalizacji sanitarnej nie jest odprowadzana deszczówka z rynien czy odwodnienia terenu.

 

- Staramy się uświadomić mieszkańcom, że kanalizacja to nie śmietnik. Nie powinny tam trafiać ani wody opadowe, ani drenażowe a tym bardziej elementy stałe i inne substancje, które ludzie potrafią do kanalizacji odprowadzić – mówi Szymon Wyrwik, dyrektor ds. technicznych RPWiK. I dodaje, że do kanalizacji nie powinny nigdy trafiać m.in. żwir, piasek, popiół, szkło, tekstylia, włókna, patyczki kosmetyczne, chusteczki nawilżone, substancje palne i wybuchowe, płyny, które nie rozpuszczają się w wodzie (żywice, lakiery, emulsje, oleje itp.), substancje żrące i toksyczne (np. kwasy i zasady, siarkowodór), odpady z hodowli zwierząt i ścieki zawierające chorobotwórcze ustroje. Trafiające do kanalizacji przedmioty stałe, powodują awarie i uszkodzenia urządzeń służących do odprowadzania ścieków. Wspomniana ustawa za takie działania przewiduje grzywnę – do 10 tys. zł a nawet ograniczenie wolności.

 

Obecnie kontrole przyłączy kanalizacyjnych prowadzone są na terenie Dulowej oraz Karniowic.

 

Informacja nadesłana przez RPWiK

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

Joomla SEF URLs by Artio