Wielopoziomowe, kilkupokojowe hotele dla owadów staną wiosną na terenie miasta. Wykonali je osadzeni w trzebińskim Zakładzie Karnym w ramach współpracy z Gminą Trzebinia.

Przekazanie domków dla owadówMirosław Cholewa, zastępca burmistrza Trzebini, odbiera domek dla owadów z rąk ppłk. Tomasza Wacławka, dotychczasowego dyrektora Zakładu Karnego w Trzebini

Urząd Miasta w Trzebini wraz z partnerami realizuje eko-akcję pod hasłem „Trzebinia po stronie natury”. Jednym z wielu planowanych działań jest montaż domków dla owadów. Trzebiński samorząd chce w ten sposób zwrócić uwagę mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych, jak ważne w ekosystemie są pszczoły, trzmiele, osy samotnice, biedronki czy motyle.

Jesienią zebrano materiały potrzebne do budowy domków i przekazano je do Zakładu Karnego w Trzebini. Powstały z nich niewielkie „budowle”. Wykonano je z drewnianych desek, w środku podzielono na segmenty. Każdy wypełniono m.in. szyszkami, wikliną, słomą, grubszymi gałązkami, zdrewniałymi łodygami, nawierconymi gałęziami. Hotel zapewni schronienie różnym gatunkom owadów i umożliwi im budowanie gniazd oraz hibernację.

Budowa domków dla obwodów to kolejny eko-projket realizowany przez Gminę Trzebinia wspólnie z Służbą Więzienną. W ubiegłym roku osadzeni wykonali budki lęgowe dla jerzyków, które powieszono na wybranych budynkach użyteczności publicznej.

domek dla owadów www logo 1

Domki dla owadów już wkrótce staną na terenie miasta