UWAGA! Spotkanie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od organizatora.

planeta odkrywcow listopad