MIKOŁAJ TO NIE KRASNAL

2014-12-18
W ostatnich dekadach komercja zmieniła wyobrażenie dzieci o św. Mikołaju. W Chrzanowie  chcemy przywrócić Mikołajowi tradycyjny wizerunek.


Rubaszny staruszek w czerwonym kubraku i czapce krasnala. Taki wizerunek św. Mikołaja, znany z marketów i reklam,  zdominował w ostatnich dekadach dziecięcą wyobraźnię. Mało które dziecko wie, że ten prawdziwy nosi biskupią tiarę i pastorał. W Chrzanowie, którego patronem św. Mikołaj jest od 2008 roku, pojawił się pomysł przywrócenia patronowi miasta jego tradycyjnego wizerunku.  Sprzyja temu organizowany już po raz trzeci konkurs na rzeźbę św. Mikołaja. W tym roku  rozmach przedsięwzięcia był większy dzięki współpracy MOKSiR-u ze Stowarzyszeniem Ceramika bez Granic oraz wsparciu finansowemu  Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

W październiku w MOKSiR rozpoczęły się warsztaty, w których w sumie wzięło udział ok. 300 dzieci. Zajęcia prowadziły dwie artystki ze Stowarzyszenia Ceramika bez granic – Kaja Sawicka i Weronika Gajda. Pod ich okiem dzieci nie tylko lepiły św. Mikołaja, ale również poznały jego prawdziwą historię. Okazało się, że w ich świadomości funkcjonował komercyjny, fałszywy wizerunek Mikołaja znanego głownie z reklam.

Figurki św. Mikołaja wypalane były w Krakowie, na wydziale ceramiki ASP, a potem przetransportowane do Chrzanowa. Z dzieł dzieci powstała wystawa, którą można oglądać w sali Sokoła. Tam również nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu  i wręczenie nagród oraz upominków.

W Galerii na Styku 6 grudnia również otwarto wystawę rzeźby św. Mikołaja, ale tych wykonanych przez profesjonalistów. W zamyśle pomysłodawców projektu jest, by najpiękniejsze rzeźby św. Mikołaja stanęły w różnych miejscach Chrzanowa związanych z kulturą i sztuką. Powstał też warty obejrzenia katalog wystawy „Szlakami św. Mikołaja’, który rozpoczyna się wymownym listem do patrona Chrzanowa, w którym wspomina się o potrzebie powrotu do tradycji i przeciwstawienia się wszechobecnej komercji.


Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Broniewskiego 4, Chrzanów
Tel./fax 32 62 330 86
www.moksir.chrzanow.pl

UM Chrzanów, http://www.chrzanow.pl/, http://www.chrzanow.pl/index.php?id=229&p=news,1106,show,3357