Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, informuje, iż z dniem 14.06.2010 roku zostanie zamknięty odcinek drogi w ramach etapu nr II, tj. drogi powiatowej nr 1029K ul. Trzebińskiej w Pile Kościeleckiej – na odcinku od ul. Chrzanowskiej do skrzyżowania z ul. Krakowską w Bolęcinie. Zamknięcie będzie wprowadzone na okres ok. 14 dni

Planowany objazd według załączonego poniżej schematu wyznaczono ulicami: Chrzanowską, Topolową, Szpitalną i Krakowską zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu nr PZD 5420/OR/28/10 z dn. 29.04.2010 roku.

Schemat objazdów

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu nr MRPO.04.01.03-12-019/08 pt. „Przebudowa i remont ciągów części dróg powiatowych Powiatu Chrzanowskiego przebiegających na obszarach gmin Alwernia, Chrzanów i Trzebinia”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Jest to kontynuacja remontu wcześniejszego odcinka - informacje

Informacja UM Chrzanów, www.chrzanow.pl

Zdjęcie obrazujące remont - poglądowe - nie przestawiające stanu faktycznego. fot. sxc.hu, iceneweb